DỰ ÁN 2014

Dự án Showroom gốm sứ Minh Long I tại Hà Nội
Dự án Showroom gốm sứ
Minh Long I tại Hà Nội
Dự án Đại sứ quán Úc tại Hà Nội
Dự án Đại sứ quán Úc tại Hà Nội
Dự án Samdi Hotel Đà Nẵng
Dự án Samdi Hotel Đà Nẵng
Dự án nhà khách VIP cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội
Dự án nhà khách VIP
cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội