DỰ ÁN 2015

Dự án JW Marriott Phú Quốc
Dự án JW Marriott Phú Quốc
Dự án Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng (Hilton Đà Nẵng)
Dự án khu phức hợp
Khách sạn Bạch Đằng
(Hilton Đà Nẵng)
Dự án khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An
Dự án khu du lịch sinh thái
thể thao biển Hội An
Dự án nhà máy sản xuất phomat BEL tại Bình Dương
Dự án nhà máy sản xuất phomat
BEL tại Bình Dương
Dự án nhà máy nước giải khát Number One tại Hậu Giang
Dự án nhà máy nước giải khát
Number One tại Hậu Giang
Dự án khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp hóa Lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa
Dự án khu nhà ở và dịch vụ phục vụ
Liên hợp hóa Lọc dầu
Nghi Sơn – Thanh Hóa
Dự án Vincom Center Đà Nẵng
Dự án Vincom Center Đà Nẵng