DỰ ÁN 2017

Dự án Cocobay
Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp
The Empire (COCOBAY)
Dự án Minory
Dự án Minori Village
Dự án Orchard ParkView
Dự án Orchard Parkview
Dự án Crown BKD
Dự án Nhà máy bánh Kinh đô
Crown BKD
Dự án Fusion Resort Phú Quốc
Dự án Fusion Resort Phú Quốc