DỰ ÁN 2018

Dự án Petit Fairmont Holtel
Dự án Petit Fairmont Holtel
Dự án Kem Beach Resort
Dự án Sun Premier Village
Kem Beach Resort
Dự án Hạ Long Bay
Dự án Sun Premier Village
Hạ Long Bay
Dự án Fusion Resort Phú Quốc
Dự án Fusion Resort Phú Quốc
Dự án nhà máy Tetrapark
Dự án Nhà máy bao bì Tetra Pak Bình Dương
Dự án nhà máy sữa Việt Nam Bình Dương
Dự án Nhà máy Sữa Việt Nam
tại Binh Dương