LỄ KHỞI CÔNG SEAREE LOGISTIC WAREHOUSE

Sáng ngày 11/03/2023, Giám đốc SEAREE, ông Nguyễn Khoa Đăng đã chủ trì tổ chức lễ khởi công dự án Nhà kho SEAREE.

Ông Nguyễn Khoa Đăng phát biểu khai mạc.

Ông Phan Hữu Duy Quốc
Chủ tịch HĐQT SEAREFICO E&C

Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp trong bầu không khí hân hoan của mọi người, hứa hẹn về một công trình vững chãi.